Avdelningar och hemvister

Förskolan är uppdelad i fyra avdelningar. Två där yngre barn placerade och två där äldre barn är placerade.

På varje avdelning arbetar 6 pedagoger. Varje avdelning delas i 3 mindre hemvister med två pedagoger i varje.
Större delen av dagen kommer barnen att vistas i sina hemvister men vid öppning och stängning hjälps man åt på avdelningen.
Detta innebär att barnen lär känna 6 pedagoger och detta underlättar därmed vid sjukdom och frånvaro då man kan hjälpas åt på avdelningen så att barnen påverkas så lite som möjligt.

Uppdaterad: