Förskolans studiedagar

Förskolan har stängt för studiedag den 9 januari 2023.

Fyra dagar per år har vi studiedagar för fortbildning och då är förskolan stängd. 

Om någon vårdnadshavare har svårighet att själv ordna barntillsyn kontakta rektor senast fyra veckor innan studiedag.

23 november 2022