Introduktion

Hur gör vi och hur tänker vi?

När du tackat ja till plats på Tiunda förskola kommer vi att skicka information er för att innan start kunna erbjuda ett möte på förskolan för att ge dig möjlighet att besöka oss samt att berätta om introduktion, verksamhet och arbetssätt.

På Tiunda förskola tillämpar vi föräldraaktiv introduktion där du som vårdnadshavare introducerar ditt barn i förskolans verksamhet. I dialog med pedagogerna på avdelningen tar de över mer och mer. Så småningom lämnar du barnet mer och mer.

Syftet med föräldraaktiv introduktion är att du som vårdnadshavare, tillsammans med ditt barn på ett tryggt sätt introduceras i verksamheten. Du får också kännedom om vad ditt barn är med om under en dag på förskolan och samtidigt lär känna personalen på ditt barns avdelning.

Längden av introduktionen utgår från vilka behov du och ditt barn har och den anpassa efter varje enskilt barn. 

Uppdaterad: