Avdelningar

Förskolan är uppdelad i fyra avdelningar. Två där yngre barn är placerade och två där äldre barn är placerade.

På varje avdelning arbetar utbildade förskollärare och barnskötare. Avdelningarna delas in i två barngrupper för att barnen ska ha möjlighet att vistas i mindre konstellationer under större delen av dagen. Lärmiljöerna ger barnen förutsättningar att välja aktiviteter tillsamman med en mindre grupp barn. 

Öppningar och stängningar sker utomhus och det är ett samarbete mellan avdelningar. Det gör att barnen lär känna andra barn och pedagoger från andra avdelningar. Detta underlättar då det är frånvaro av pedagoger och barnen känner igen den som för tillfället arbetar på barnets avdelning

Uppdaterad: