Normer och värden

Utifrån Läroplanen har värdeorden TRYGGT- LÄRORIKT- ROLIGT utformats. I planering och genomförande genomsyras orden för att de ska vara levande.

Barnen lär sig samarbete, att vara en ”fiffig kompis”, ta hjälp av en ”fiffig kompis, hur man är en bra kompis. Samtal kring normer sker dagligen tillsammans med barnen.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Planen beskriver hur arbetet sker för att motverka alla typer av kränkande behandling och för att främja alla människors lika värde. I utformningen och revidering är barnen delaktiga genom bl a trygghetsvandring, intervjuer och barnråd.

 

Uppdaterad: