Samverkan med vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är den viktigaste för ditt barn, därför är du också viktig för oss. Vi vill bemöta dig professionellt varje dag och uppmuntra till en öppen dialog. Alla frågor och funderingar är välkomna!

Vi vill att du ska känna dig uppdaterad och informerad om vad som händer på Tiunda förskola; vad vi gör och varför vi gör det vi gör. Information om verksamheten och det enskilda barnet sker i den dagliga kontakten vid lämning och hämtning, lärloggar i UNIKUM, dokumentationer på avdelningar och entréer, informationsbrev, utvecklingssamtal samt andra samråd med vårdnadshavare 

För att påverka förskolans kvalitetsutveckling läggs stor vikt vid resultatet av den årliga föräldraenkäten som skickas ut. Synpunkter från vårdnadshavare diskuteras och hanteras på olika sätt utifrån varje enskild synpunkt.

Uppdaterad: