Vårt arbetssätt

Pedagogerna på förskolan är medforskande och utmanande pedagoger som strävar efter att varje barn ska utmanas och lära utifrån sin egen förmåga och sin proximala utvecklingszon.

Att ge varje barn möjlighet en att upptäcka och förstå sin omvärld på nya sätt är pedagogernas drivkraft och kommer att ligga till grund för den verksamhet som bedrivs.

Vi vill ge barn möjligheten att pröva och ompröva, lyckas och misslyckas för att på så sätt erövra nya erfarenheter och att lära.

Läroplan för förskolan ligger till grund för planering och genomförande av undervisningen på förskolan. 

På Tiunda förskola genomsyras våra värdeord TRYGGT, LÄRORIKT OCH ROLIGT planering och genomförande av verksamheten.

Värdeord.PNG