Matematik

På Tiunda förskola arbetar vi medvetet med matematik i den dagliga verksamheten. Vi pedagoger använder ett medvetet språkbruk och förhållningssätt, samt sätter ord på vad barnen gör.

Barnens matematiska förmågor utvecklas bland annat genom

  • Att räkna- barn/frukt
  • Att sortera- färg, form, storlek, lika-olika
  • Att mäta-lång-kort, tjock-smal, liten-stor
  • Att konstruera- bygga och skapa med olika materiel
  • Former; triangel, cirkel, kvadrat och rektangel
  • Tid och rum; -klockan, timglas, -lägesord
  • Takt och rytm;  sånger, rim och ramsor

    Konstruktioner i olika lekmaterial.PNG
Uppdaterad: