Naturvetenskap och teknik- bild

Vi försöker att knyta an mötet med naturvetenskap och tekniken med barnens intresse för stunden och olika projekt.

Barnen får möjlighet att möta naturvetenskap och teknik genom att

  • studera djur och växter
  • upptäcka, utforska och samtala kring teknik i vardagen
  • experimentera, hitta lösningar och svar och ställa hypotese
  • undersöka enkla kemiska processer
  • bygga, skapa och konstruera med olika tekniker och materiel

Illustration över löv och maskar, kompostering.PNG

Uppdaterad: