Om förskolan

På Tiunda förskola strävar vi efter att varje barn ska känna trygghet och delaktighet i utbildning och undervisning. Mötet mellan barn, pedagog och vårdnadshavare utgår från respekt och nyfikenhet.

Både vårdnadshavare och barn ges utrymme att vara delaktiga och barnen har reellt inflytande i sin vardag på förskolan. Utifrån ett barnperspektiv finns materialet tillgängligt på barnens nivå och de möter lärmiljöer som sand, vatten, bygg och konstruktion, drama, ljus, ljus, ateljé, avskildhet och it.

Lokaler och material är utformade för att stödja ett utforskande arbetssätt där barnen ses som producenter och innovatörer med förmågan att förändra framtiden.

Pedagogernas kunskap om barnen och deras behov är en utgångspunkt för att utforma lärmiljöerna så att de är utmanande och lärande för barnen i deras utforskande av sin omvärld. Löv från Stabbyskogen

Tiunda förskola ligger i stadsdelen Luthagen och med närhet till Stabbyskogen dit regelbundna besök sker.