Om förskolan

En förskola i ständig förändring

Tiunda förskola är en innovativ förskola med fokus på en ekologisk hållbar framtid med hjälp av digitala verktyg.
Både föräldrar och barn ges utrymme att vara delaktiga och barnen har ett reellt inflytande på verksamheten. Utifrån ett barnperspektiv finns materialet tillgängligt på barnens nivå och miljöerna utgår från Uppsala kommuns 7 rumskoncept som innehåller sand & vatten, Bygg och konstruktion, drama & ljud, ljus, ateljé, avskildhet, skriv och it. 

På Tiunda är både lokaler och material utformade för att stödja ett utforskande arbetssätt där barn ses som producenter och innovatörer med förmågan att kunna förändra framtiden.

Skollag och Läroplan
De styrdokument förskolan arbetar efter är Skollag och Läroplan 18.