Systematiskt kvalitetsarbete

Skollagen, som trädde i kraft 1 juli, innehåller ett tydligt krav på ett systematiskt kvalitetsarbete.

Varje huvudman och rektor har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och utvärdera verksamheten. Detta genomförs på Tiunda förskola regelbundet, dels på avdelningsplaneringar och dels på planeringsdagar som sker fyra gånger om året då förskolan är stängd.

Som en del i utvecklingsarbetet på förskolan verksamheten läggs stor vikt i att använda resultatet av föräldraenkäten som skickas ut att besvara till alla vårdnadshavare.

Uppdaterad: