Verksamhet & pedagogik

Vårt arbetssätt
Pedagogerna på förskolan är medforskande och utmanande pedagoger som strävar efter att varje barn ska utmanas och lära utifrån sin egen förmåga och sin proximala utvecklingszon. Att ge varje barn möjligheten att upptäcka och förstå sin omvärld på nya sätt är pedagogernas drivkraft och kommer att ligga till grund för den verksamhet som bedrivs.
Vi vill ge barn möjligheten att pröva och ompröva, lyckas och misslyckas för att på så sätt erövra nya erfarenheter och att lära.

Traditioner
Då förskolan öppnar i augusti 2018 har vi inga specifika traditioner ännu utan dessa kommer att skapas tillsammans med de barn, pedagoger och föräldrar som är en del av förskolan.


Värdegrund
På förskolan strävar vi efter att varje barn ska känna trygghet och delaktighet. Mötet mellan barn och barn och barn och pedagog utgår från respekt och nyfikenhet.
Under hösten kommer pedagoger och barn att tillsammans arbeta fram en värdegrund som kommer ligga till grund för verksamheten.
Luthagens områdes ledord består av orden " vi lär, vi leker, vi lyckas" som är gemensamt för alla förskolor i Luthagens förskoleområde.

 

Uppdaterad: