Verksamhet & pedagogik

Vårt arbetssätt
Pedagogerna på förskolan är medforskande och utmanande pedagoger som strävar efter att varje barn ska utmanas och lära utifrån sin egen förmåga och sin proximala utvecklingszon. Att ge varje barn möjligheten att upptäcka och förstå sin omvärld på nya sätt är pedagogernas drivkraft och kommer att ligga till grund för den verksamhet som bedrivs.
Vi vill ge barn möjligheten att pröva och ompröva, lyckas och misslyckas för att på så sätt erövra nya erfarenheter och att lära.

Traditioner
På Tiunda förskola skapas traditioner som ugår från barnen och från Läroplan för förskolan. Ibland bjuds vårdnadshavare in för att ta del av vad barngruppen har gjort och lärt sig.

Värdegrund
På förskolan strävar vi efter att varje barn ska känna trygghet och delaktighet. Mötet mellan barn och barn och barn och pedagog utgår från respekt och nyfikenhet.

Tiunda förskolas arbetssätt utgår från värdeorden, tryggt-lärorikt-roligt.

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik